Yoga betekent verbinden, lichaam en geest verbinden. Het klinkt een stuk makkelijker dan het gedaan is, in wezen is ieder mens daar een leven lang mee bezig. Soms ervaren we een moment dat alles samenvalt, we noemen dat een eenheidservaring of geluksmoment. Om tot een eenheidservaring te komen moet alles samenvloeien. Je kunt dit niet afdwingen, wel kun je de voorwaarden scheppen waardoor het mogelijk kan worden eenheid van lichaam en geest te ervaren.

Yoga is verinnerlijken, je aandacht naar binnen richten. Daar waar je de aandacht op richt wordt je lichaam uitgenodigd te openen middels de adem.

Yoga is bewustwording, wat een proces is, een leven lang gelukkig, je hoeft je dus niet te haasten. Onthaasten is wat je als vanzelf doet en leert als je yoga beoefent. Alles komt op zijn eigen tijd, wij denken vaak dat we de regisseur zijn van ons leven, echter niets is minder waar. Alles dient zich aan in het leven, wat je er dan vervolgens mee doet is afhankelijk van je eigen inzichten. Denk nu niet dat bewustwording inhoudt dat je er zelf niets voor hoeft te doen. Het is in wezen hard aan jezelf werken want tijdens het hele proces wordt je je soms ook pijnlijk bewust van dingen die je anders dient te gaan doen. Als geen ander weet en voel je dat het dan nodig is te veranderen. In dit bewustwordingsproces kan yoga met de yogainzichten je behulpzaam zijn.

Yoga bestaat al zo’n 5000 jaar en de yogi’s hebben door hun leefstijl en denkwijze bewezen dat het werkt. Zelf zul je als je de vruchten wilt plukken van yoga er toch wel langere tijd mee bezig moeten zijn. Omdat je steeds weer door een bewustzijnslaag heen gaat. Stel je een ui voor die je afpelt. Steeds opnieuw weer een laag en zelfs de kern bestaat uit lagen.

Middels yoga en het doen van yoga oefeningen open je de chakra’s in je lichaam. Hierdoor kan de energie weer vrijer stromen. Onder energie valt eigenlijk alles wat leeft, in dit geval de emoties, de levenskracht en de vreugde om te voelen dat je leeft. Steeds weer kun je voelen welk chakra ook geopend wordt, het een proces is van inzichtverwerven. Inzicht in jezelf want daar gaat het over bij het beoefenen van yoga.

De voordelen van een regelmatige yoga beoefening zijn dat je beter geaard in het lichaam bent. Dat je rust kunt ervaren en daarmee ook vaak rust leert uitstralen. Dat je op den duur geduldiger wordt met jezelf en ook met anderen. Door yoga te beoefenen zet je je hele systeem aan om positief het leven te willen leven.